Panoramy Fotograficzne

Fotografowanie otwartej przestrzeni może sprawiać trudności ze względu na ograniczony kąt widzenia. Problem ten rozwiązuję wykonaniem panoramy fotograficznej. Taki efekt uzyskuje się poprzez komputerowe połączenie kilku lub jeszcze większej ilości zdjęć, w celu poszerzenia kąta widzenia (można uzyskać obraz nawet do 360 stopni, czyli pełny obrót wokół osi). Na podobnej zasadzie można utrwalić sekwencje ruchu, serie zdjęć pokazujące np. narciarza wykonującego skok, czy motocyklistę wykonującego akrobacje. Są to bardzo efektowne, artystycznie zdjęcia, dodatkowo mogące pełnić funkcje edukacyjne, np. podczas treningów. Panoramy i serie można drukować w bardzo dużych rozmiarach, np. na całą ścianę pokoju czy budynku.